Vysoká lana
Přihlášení

Provozní řád lanového centra DDM hl. m. Prahy

 1. Provozovatelem Lanového centra DDM hl. m. Prahy (dále jen LC) je Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8, 186 00 - Karlínské Spektrum.
 2. Přístup do areálu je možný po dohodě s provozovatelem. Volný pohyb po areálu bez vyškoleného instruktora a lezení na překážky je přísně zakázáno.
 3. Vstup na překážky je možný pouze pro proškolení instruktorem lanového centra s jeho souhlasem a po zakoupení vstupenky - programu.
 4. Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především: používat celotělový sedací úvazek a jistící sadu s dvěmi karabinami; před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce (mimo správní budovu se zábradlím) se v každém okamžiku jistit pomocí sedacího úvazku, jistící sady a horolezeckého lana. Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu a vážného zranění!
 5. Účastnit programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady:
  - Minimální výška: 120 cm
  - Minimální věk: 10 roků
  - Maximální váha: 130 kg
 6. Otevírací doba
  - LC je otevřeno od dubna do listopadu v době od 8 do 20 hodin po závazné objednávce
  - po domluvě je možné absolvovat program v jiný čas
 7. V celém areálu Lanového centra je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a drogy před, během a po programu.
 8. Vstup se psy a jinými zvířaty jen po schválení provozovatele. Je zakázáno volné pobíhání psů a dalších zvířat po areálu.
 9. Návštěvníci jsou povinni oznámit pracovníkovi lanového centra, že mají u sebe cenné věci, které je nutné uschovat. Za volně odležené věci provozovatel neručí. Provozovatel neručí za odložená kola v areálu a doporučuje návštěvníkům jejich uzamčení.
 10. Účastník programu je povinen dodržovat pokyny instruktora.
 11. Provozovatel má právo ukončit program či vyloučit osobu z programu pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků Lanového centra.
 12. Programu se nesmějí účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo drog. Účast na programu lanového centra nedoporučujeme těhotným ženám.
 13. Před lezením doporučujeme sundat všechny prstýnky, douhé řetízky a dlouhé vlasy svázat gumičkou do copu, nebo je pevně upevnit sponou.
 14. Nezapomeňte, že i zde platí přirozené zákony gravitace a další běžné fyzikální jevy. Nehazardujte se svým zdravím ani zdravím svých kamarádů. Jakékoliv pokusy jsou dopředu vyloučeny !
 15. Objevíte-li jakoukoliv závadu, či problém, prosíme oznamte ho instruktorovi programu, případně provozovateli centra na e-mail vysokalana@ddmpraha.cz, případně na telefon +420 222 333 821.
 16. Účast na programu je dobrovolná a nikdo nesmí být do programu nucen.
 17. Přejeme Vám příjemné prožití neopakovatelných zážitků.

    Mgr. David Berenreiter
    zástupce ředitele pro Karlínské Spektrum

Olan
vedoucí Lanového centra DDM