Vysoká lana
Přihlášení

Program Lana


Program začíná krátkým blokem různorodých pohybových činností. Jsou to drobné hry zaměřené na navození přátelské atmosféry, protažení těla, zbavení se ostychu a vzájemné poznání mezi účastníky a instruktory.

Po tomto „rozcvičení" je možné přejít na nízké lanové překážky. Jsou to překážky do jednoho metru nad zemí a jejich prostřednictvím získají účastníci pocit jistoty při pohybu nad zemí. Účastníci jsou rozděleny do malých skupinek, navzájem se jistí a už i zde hraje důležitou roli komunikace a důvěra.

Obléknutím celotělových úvazků, nácvikem jištění a jeho bezpečným zvládnutím začíná hlavní bod programu - vysoké lanové překážky. Ty jsou přibližně osm metrů nad zemí a jsou tvořeny soustavou lan a dřevěných prvků. Je možné využít také lezeckou stěnu.

Objednávka