Vysoká lana
Přihlášení

Programy pro školy


Chcete prožít se třídou něco neobvyklého, ale přitom maximálně bezpečného o čem se bude dlouho povídat? Nevíte kam na školní výlet? Nabízíme Vám netradiční činnost s troškou dobrodružství v příjemném prostředí Libeňského ostrova.

Pohyb po lanových překážkách důkladně prověří tělesnou zdatnost účastníků a jejich celkovou koordinaci v prostoru. Účastníci se učí novým pohybovým dovednostem, nebo se v nich zdokonalují vždy za dohledu vyškoleného instruktora lanového centra a Loděnice Vltava. Na základě získaných dovedností jsou účastníci schopni zvolit a používat pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji ošetřovat. Naučí se pojmenovat a správně použít celotělové úvazky, karabiny, jistící pomůcky a zvládnou se vzájemně jistit. Účastníci pracují v malých skupinách tak, aby aktivity byly co nejintenzivnější. Každý z účastníků má možnost volby obtížnosti.

Vedle programů ve vzduchu na lanových překážkách nabízíme i vodácké programy a kombinaci programů.

Na řece Vltavě si účastníci osvojí základní vodáckou terminologii, pochopí rozdíl mezi jednotlivými plavidly a nacvičí a osvojí si vodácké záběry, pohyb na vodě i základy vodácké záchrany.

 

Naše programy jsou navázány na Rámcové vzdělávací programy:

Klíčové kompetence: kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.8.2 RVP ZV (Tělesná výchova) a 5.7.2 RVP GV (Tělesná výchova)

 

Ke všem programům nabízíme možnost posezení u táboráku s opékáním buřtů.

 

Program Lana

Programy na lanech jsou realizovány v několika variantách. Základní je určena pro ty. kdo u nás v lanovém centru nebyli nebo mají s lezením minimum zkušeností. Programy s tematickým zaměřením jsou určeny především pokročilejším lezcům a vracejícím se účastníkům (Pevnost Boyard, Hrdinové, Výprava).

Program Voda a vzduch

Jedná se o kombinovaný program, během kterého si účastníci vyzkouší pohyb nad zemí i na vodě. Lanový program je zde vždy volen základní. Délka programu: min. 3 hodiny.

Program Voda

Vodácké programy jsou vedeny vedoucími a instruktory vodní turistiky. Dle věku a dispozic účastníků jsou pro program volena vhodná plavidla (kanoe, pramice).

 

Minimální počet účastníků programu je 10. Pedagogický doprovod má účast v programu zdarma (1 pedagog na skupinku 10 žáků).