Vysoká lana
Přihlášení

Program Voda a vzduch

Program se skládá minimálně ze dvou hodin na lanech a jedné hodiny na vodě.

První část programu začíná krátkým blokem různorodých pohybových činností. Jsou to drobné hry zaměřené na navození přátelské atmosféry, protažení těla, zbavení se ostychu a vzájemné poznání mezi dětmi a instruktory.

Po tomto „rozcvičení" je možné přejít na nízké lanové překážky. Jsou to překážky do jednoho metru nad zemí a jejich prostřednictvím získají děti pocit jistoty při pohybu nad zemí. Děti jsou rozděleny do malých skupinek, navzájem se jistí a už i zde hraje důležitou roli komunikace a důvěra.

Vysoké lanové překážky je možné překonat po obléknutí celotělových úvazků, nácviku jištění a jeho bezpečným zvládnutí. Překážky jsou přibližně osm metrů nad zemí a jsou tvořeny soustavou lan a dřevěných prvků. Je možné využít také lezeckou stěnu.

V druhé části programu si účastníci osvojí základy vodní turistiky a naučí se základy pádlování na kánoi (případně pramici). Potom skupina pod dohledem vyškolených vodáckých instruktorů a vedoucích vodáckých oddílů vyrazí na projížďku po klidné hadině slepého ramene řeky Vltavy. Celý program je zakončen vodáckými soutěžemi.

Objednávka